Bodhisattva Avalokiteshvara Viêt-nam, région de Hanoi